počet produktů
0
cena nákupu
0 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 13
Dnes: 760
Celkem: 628104
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

30denní záruka vrácení peněz

Při nákupu v našem eshopu 30denní záruka vrácení peněz

Možnost vrácení se vztahuje pouze na pánve GreenPan. Netýká se ostatního sortimentu GreenPan (hrnce, doplňky a jiné výrobky prodávané pod značkou GreenPan) a netýká se ani sortimentu GreenPan (včetně

pánví), který je nabízen v rámci věrnostní akce „Vařte zdravě“ v supermarketech a
hypermarketech Albert či v rámci jiné věrnostní akce pořádané obchodním řetězcem
Albert. 
 
Zákazníkovi vzniká právo na vrácení peněz, budou-li kumulativně 
splněny tyto podmínky:
- zákazníkem bude pouze fyzická osoba v pozici spotřebitele; 
- k zakoupení pánve GreenPan TM dojde v období od 1. 11. 2013 do 31. 12. 2014;
- pánev GreenPan TM bude zakoupena pouze prostřednictvím maloobchodního prodeje,
přičemž je nerozhodné, zda pánev GreenPan TM bude zakoupena u společnosti či
kterékoliv 3. osoby; 
- zákazník ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zakoupí pánev GreenPan
, na internetových stránkách www.greenpan.cz, zaregistruje daňový doklad, uvede úplné a
pravdivé údaje a odpoví na 3 otázky, přičemž správnost odpovědí není podmínkou pro
uzavření kupní smlouvy. K registraci daňového dokladu a vyplnění údajů podle předchozí
věty musí dojít ve lhůtě 7mi dnů ode dne vystavení daňového dokladu, přičemž rozhodné 
je datum vystavení dokladu. Zmeškání 7mi denní lhůty znamená zánik práva zákazníka
na uzavření kupní smlouvy se společností.  
 
- zákazník uplatní postupem podle odst. 4 právo na uzavření kupní smlouvy se 
společností, a to ve lhůtě 30 ti dnů ode dne, kdy zakoupil pánev GreenPan
, přičemž rozhodným je datum vystavení daňového dokladu jako datum zdanitelného plnění; není-li
na daňovém dokladu datum zdanitelného plnění uvedeno, počíná 30 ti denní lhůta běžet
ode dne vystavení daňového dokladu. Uplatněním práva na uzavření kupní smlouvy se
rozumí, že bude nejpozději 30. den lhůty zákazníkem odeslána na adresu společnosti
zásilka splňující náležitosti uvedené v odst. 4. 
 
Postup při vrácení pánve GreenPan TM  
Za předpokladu, že budou kumulativně splněny podmínky, které jsou uvedeny v
odst. 3, vzniká zákazníkovi právo na uzavření kupní smlouvy. Zákazník je povinen ve
lhůtě 30 dnů ode dne, kdy pánev GreenPan TM zakoupil (pro běh lhůty je rozhodné to, co
je uvedeno v odst. 3), zaslat na adresu společnosti: Potten & Pannen – Staněk group, spol.
s r.o., Obchodní 110, 251 01 Čestlice pánev GreenPan TM  pánev, fotokopii registrovaného
daňového dokladu, informační leták (leták je možno použít i z www.greenpan.cz)
s vlastnoručním podpisem zákazník a vyplněnou kupní cenou pánve, své jméno, adresu,
datum narození a číslo účtu, na který si přeje zaslat kupní cenu pánve. Náklady spojené se
zasláním pánve GreenPan TM a potřebných dokladů na adresu společnosti jdou plně k tíži
zákazníka. 
 
Kupní cena společností od zákazníka kupované pánve bude odpovídat kupní ceně, 
za kterou zákazník pánev od prodejce koupil, přičemž rozhodná je cena uvedená na
zákazníkem předloženém a registrovaném daňovém dokladu.  V případě, že společnost
neodmítne z níže uvedených důvodů uzavřít kupní smlouvu, zavazuje se ve lhůtě 21
kalendářních dní ode dne, kdy jí bude zásilka doručena, zaslat na zákazníkem sdělené
číslo účtu sjednanou kupní cenu, tj. cenu, za kterou zakoupil pánev  GreenPan zákazník. Odesláním kupní ceny na bankovní účet zákazníka se považuje kupní smlouva za uzavřenou a vlastnické právo k pánvi přechází na společnost. 
 
Společnost si vyhrazuje právo odmítnout uzavřít kupní smlouvu v případě, že:  
- počet zákazníkem uplatňovaných pánví přesáhne 5 kusů;
 
Skutečnost, že byla pánev použita, není důvodem pro neuzavření kupní smlouvy.
 
Společnost si vyhrazuje právo nabídku na uzavření kupní smlouvy podle těchto 
Všeobecných podmínek kdykoliv jednostranně odvolat, přičemž odvolání nebude mít
účinky vůči těm zákazníkům, kteří do zveřejnění odvolání na www.greenpan.cz zaslali
pánev spolu s doklady podle v odst. 4 společnosti. 
 
Vztah mezi společností a zákazníkem podléhá režimu občanského zákoníku, tj. 
zák. č. 40/1964 Sb. a tomuto zákonu podléhá i poté, kdy vstoupí v účinnost zákon
89/2012 Sb. 
 
Společnost si vyhrazuje právo k jednostranné změně těchto podmínek. 
 
               
                           
 
 
 
 
 

 

خرید ساکس دانلود فصل دوم ساخت ایران خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید فیلتر شکن خرید vpn خرید کریو خرید کریو نمایندگی hp نمایندگی شارپ تعمیرات پرینتر دانلود فیلم خرید vpn اپل خرید فیلتر شکن